Wat is osteopathie?

Osteopathie is een behandelmethode waarbij bewegingsverlies in de schedel, het houdings- en bewegingsapparaat en in de organen kan worden vastgesteld. Het lichaam voert oneindig veel bewegingen uit. Dat zijn bewuste bewegingen zoals lopen of iets pakken, maar ook onbewuste bewegingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samentrekken van de hartspier en het op en neer gaan van de ribbenkast bij de ademhaling. Zelfs de organen waar we zelden bij stilstaan bewegen voortdurend. Zo leggen de nieren ongeveer 600 meter per dag af op de beweging van het middenrif. Al deze bewegingen beïnvloeden elkaar.

Wanneer een onderdeel van het lichaam gehinderd is in de mobiliteit kan dit elders in het lichaam klachten veroorzaken. Dit komt doordat alle delen van het lichaam met elkaar verbonden zijn door zenuwen, vaten, spieren en andere structuren. Zo kunnen schouderklachten samenhangen met maagproblemen en kunnen baby’s darmkrampjes hebben en veel huilen, doordat tijdens de geboorte het nekje en het hoofdje veel moesten opvangen.

Bewegingsverlies kan veroorzaakt worden door een ongeval, een ziekte, een operatie, stress of slechte voedingsgewoonten. Het lichaam zal eerst proberen om zich aan te passen aan dit bewegingsverlies, maar wanneer na verloop van tijd dit compensatiemechanisme niet meer kan worden volgehouden ontstaan er klachten.

Osteopathie bij kinderen

Kinderen vragen speciale aandacht, zowel binnen de geneeskunde als binnen de osteopathie. Een kind is geen kleine volwassene en een baby is anders dan een peuter, een peuter is op zijn beurt anders dan een kleuter en een kleuter is weer anders dan een puber. Kinderen ontwikkelen zich, ieder op zijn/haar unieke manier. Groei, spraak, motoriek, sensoriek en emoties zijn kenmerken van deze ontwikkeling. Dit maakt dat ieder kind een unieke benadering vergt en dit per behandeling kan verschillen. Als een probleem optreedt in één van de ontwikkelingsfacetten, heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Daarom zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene. Om een kind goed te kunnen behandelen moet de osteopaat een gedegen kennis bezitten van de kindergeneeskunde én van de diverse ontwikkelings gebieden.

Soms kan het noodzakelijk zijn het kind multidisciplinair te behandelen, zodat wat vrij gemaakt wordt ook invulling krijgt. Bij een voorkeurshouding van het hoofdje naar links is naast het vrijmaken van bijv. de nekwervels, het adequaat stimuleren van het naar rechts kijken heel belangrijk.

Voor enkele indicaties die vaak in een osteopathiepraktijk behandeld worden zie indicaties (klachten) baby’s en kinderen en indicaties (klachten) volwassenen.